12 of the Best WordPress Popup Plugins in 2023

Despite their overwhelmingly bad reputation, popups are a useful tool, but high conversion potential is not worth sacrificing user experience. Luckily, with the right WordPress popup plugins, you can leverage the high-conversion potential of popups without driving users away.)

The perfect WordPress popup plugin showing up to a woman ecstatic to finally begin growing her email marketing newsletter

Read more

Customer reviews. How to get more of them and how to use a good one?

Customer reviews are important to any business, especially in today’s digital age where word of mouth can quickly travel online. However, leaving customer reviews can be difficult, and knowing how to use positive reviews can be equally daunting. This article will explore strategies for getting more customer reviews and how to use positivity for your … Read more

How does CED help Magento Seller?

CED releases Bol Magento integration update with v6 API deprecation Is it time to get a PDF file of the blog in your mail? Download now! Play now German marketplace Bol.com has announced the deprecation of its V6 API. Starting May 1, 2023, all deprecated Bol API v6 processes will be terminated, resulting in the … Read more

Vehicle Subscriptions Gaining Traction – Business Ecommerce

Car sales are changing. Drivers can now subscribe to vehicles online, exchanging their routes as often as once a month. Could this change the way consumers think about e-commerce and subscriptions in general? For example, Porsche Drive is a new subscription program in the US and Europe. A buyer can “subscribe” to a single car, … Read more

How I Started A Multi-Six Figure Social Media Agency

Hello! Who are you and what business did you start? Hi, my name is Milou Pietersz (Mil for short), and I am the founder of Simply Media & Advertising, a social media agency that helps brands monetize theirs following through data-driven social strategy. My team and I pride ourselves in setting the bar in our … Read more

Ինչպես էլեկտրոնային առևտրի ավտոմատացումը կզարգացնի ձեր բիզնեսը 2023 թվականին

Փնտրու՞մ եք ուղիներ՝ հաջորդ տարում ձեր էլեկտրոնային առևտրի բիզնեսը մեծացնելու համար: Քանի որ տեխնոլոգիան այդքան արագ զարգանում է, կորի առաջ մնալու փորձը կարող է սարսափելի զգալ: Բայց մի վախեցեք. մենք ունենք պարզ, բայց հզոր լուծում, որը կլրացնի ձեր առցանց խանութը՝ ավտոմատացում: Էլեկտրոնային առևտրի ավտոմատացումը խնայում է ժամանակ և գումար՝ չօգտագործված շուկաներից օգտվելուց մինչև հաճախորդների փորձի … Read more